Investície

Investícia je cesta, ako poraziť infláciu. Zabezpečte si svoju budúcnosť a zhodnoťte svoj kapitál. Spoločne vyberieme tú najlepšiu investičnú príležitosť pre vás.

Individuálny prístup

Len ťažko by sme našli dvoch rovnakých ľudí. Požiadavky ako aj situácia sa od klienta ku klientovi líši. Preto ku každému klientovi pristupujem individuálne.

Príkladná starostlivosť

O našich klientov sa staráme aj po uzavretí zmluvy. Naše výstupy prezentujeme aj v médiách. Záleží nám na našej reputácii. Veríme, že našu lojalitu oceníte.

Dlhoročné skúsenosti

Našim klientom pomáhame už viac ako 10 rokov. Za ten čas sme získali nezanedbateľné množstvo skúseností, o ktoré sa s našimi klientami radi poradíme.

Vysoká profesionalita

Sme experti v oblasti finančných služieb. Našim klientom vyberáme produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú ich požiadavkám a potrebám.

Krátkodobá investícia

V horizonte 1 až 3 rokov sú najlepšie hodnotené investície do krátkodobých dlhopisov a dlhopisových fondov, prípadne zaistené fondy, štrukturované dlhopisy a štrukturované vklady.

Strednodobá investícia

V horizonte 3-5 rokov sa viac rozhoduje medzi vyššími možnými výnosmi aj rizikami (akcie, investičné certifikáty, akciové fondy) a menšími výnosmi s väčšou istotou (strednodobé dlhopisy).

Dlhodobá investícia

V horizonte viac ako 5 rokov sa doporučujú investície do akcií, ktoré umožňujú maximalizovať celkový výnos investície. K nim patria aj investičné certifikáty a akciové fondy.