Prívalové dažde, krúpy a následne povodne – rozvodnené potoky a rieky so zaliatym terénom majú devastačné následky aj na nehnuteľnosti či úrodu. Škody každoročne dosahujú státisíce, pričom často je problémom aj zle nastavené poistenie nehnuteľnosti či podpoistenie.

Výdatné dažde, a najmä upchaté a nestíhajúce kanalizácie v mestách, no aj vylievajúce sa potoky a rieky v obciach zanechávajú za sebou spúšť v podobe každoročne státisícových škôd. Na úrode aj na majetku občanov –  v záhradách, políčkach, vytopených pivniciach, domoch, navlhnutých múroch, nábytku a podobne. Ako upozorňujú odborníci, škody sa často šplhajú až do hodnoty celého majetku poškodeného. Napriek tomu ľudia na riziká a možnosti, ako sa pred nimi chrániť, nemyslia včas. „Vzhľadom na čoraz častejšie výkyvy počasia a hroziace vysoké škody by už poistenie vlastného majetku malo byť samozrejmosťou,“ hovorí Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, jednej z najväčších maklérskych spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu.

Ak je totiž dobre nastavené, dokáže výrazne zmierniť dopady poistnej udalosti. Ako však upozorňuje odborník, dôležité je preto poistenie nastaviť správne, aby zohľadnilo všetky riziká.

Zohľadnite všetky riziká

Vodný živel sa neoplatí podceňovať. „Vždy je potrebné analyzovať riziká, ktoré skutočne hrozia, ako aj rozsah možných škôd z jednotlivých rizík. Napríklad tornádo, požiar alebo povodne dokážu majetok zničiť úplne. Voda z vodovodných zariadení, prívalový  lejak, silné krúpy alebo nepriamy úder blesku vždy spôsobia len čiastočné škody,“ vysvetľuje.

Aj preto je okrem rizikovej oblasti, kde prírodný živel hrozí spôsobenými škodami viac ako inde, potrebné rozlišovať typy škôd. „Napríklad pri vytopení rozlišujeme dva druhy škôd: Povodeň, kedy rýchlo tečúci prúd vody strháva so sebou všetko, čo mu stojí v ceste, a záplavy, kedy sú nehnuteľnosti aj hnuteľné veci ohrozené zvýšenou hladinou vody,“ vysvetľuje Pavol Michalec. V obidvoch prípadoch však môže voda pripraviť ľudí o všetko.

V poistení bývania sa väčšinou stretávame s balíkovým poistením, kde sú tieto parametre nastavené vopred. „Samozrejme, rozsah a výška krytia majú vplyv aj na cenu poistenia. S tou sa ale dá pracovať napríklad pomocou spoluúčastí. Pri poistení nehnuteľnosti odporúčam dojednávať vyššie spoluúčasti, pri poistení domácnosti pracovať s nižšími. Je na rozhodnutí klienta, pri akej výške škody už bude oslovovať poisťovňu a do akej výšky škody sa mu to napríklad aj z časových dôvodov neoplatí,“ podotýka Pavol Michalec.

Rizikové podpoistenie

Práve tu je však zároveň veľkým rizikom podpoistenie, kedy je hodnota nehnuteľnosti oveľa vyššia ako poistná suma. „Zoberme si príklad rodinného domu, ktorý by sa dnes dal postaviť za stotisíc eur. Búrka so silným vetrom z neho odniesla časť strechy a spôsobená škoda dosiahla 10-tisíc eur, dom je však poistený len na 70-tisíc, čo bola jeho nová hodnota pred piatimi rokmi. Poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie vo výške len 70 percent skutočnej škody, teda odráta z neho 30-percentné podpoistenie,“ vysvetľuje Pavol Michalec. Obdobne je to v prípade škôd spôsobených zaplavením a navlhnutím múrov pivnice či priamo domu.

Ako nastaviť poistenie

Hoci ponúk poistných produktov poistenia rodinných domov, bytov a domácností vrátane príslušných krytí zodpovednosti za škodu od rozličných poisťovní je veľa, často sa líšia v  jednotlivých parametroch, ako napríklad v rozsahoch krytia. To je však jeden z najdôležitejších parametrov. Ako preto podotýka odborník, vždy je lepšie sa obrátiť na finančného sprostredkovateľa, ktorý má o trhu poistenia prehľad, dokonca digitálne nástroje, vďaka ktorým môže pri vypracovávaní ponuky poistenia klientovho bývania vyfiltrovať a porovnať rozličné parametre krytia v jednotlivých poisťovniach. „Takto vie klientovi doslova ušiť jeho poistenie presne na mieru,“ konštatuje Pavol Michalec. Finančný sprostredkovateľ vie povedať aj to, za akých podmienok bude poisťovňa ochotná a či vôbec nehnuteľnosť poistiť. Ak sa totiž nachádza v rizikovej oblasti, nemusí to byť jednoduché. „Poistenie spravidla kryje len náhodné škody. Pravidelne sa opakujúca povodeň na tom istom mieste už náhodnou udalosťou nie je,“ dodáva na záver špecialista.

Najjednoduchšou cestou, ako si uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti, je online cez náš web.